ඒකාබද්ධ පරිසරයක් - භූ ඉංජිනේරු විද්‍යාවට අවශ්‍ය විසඳුම

අවසාන පරිශීලකයා සඳහා විවිධ විෂයයන්, ක්‍රියාවලි, නළුවන්, ප්‍රවණතා සහ මෙවලම් අභිසාරී වන මොහොතක අපට තේජාන්විත මොහොතක් ජීවත් වීමට සිදුවිය. අද භූ ඉංජිනේරු ක්‍ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතාවය වන්නේ කොටස් පමණක් නොව අවසාන වස්තුව සෑදිය හැකි විසඳුම් තිබීමයි; එය සෑම විටම මෙන්, -අපි තේරුම් ගන්නවා- ප්‍රමිතිකරණය, සම්බන්ධතාවය සහ තාක්‍ෂණික දියුණුව යන කොන්දේසි අද දක්නට ලැබෙන පරිදි සෑම විටම වාසි ලබා නොගත් බව.

මේ මත පදනම්ව, භූ-ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා විසඳුම් සපයන විශාල සැපයුම්කරුවන්ගේ නවතම සන්ධානය වන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ යෙදවුම් අත්පත් කර ගැනීම, ආකෘති නිර්මාණය, සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ මෙම ප්‍රති result ලය බැහැර කිරීම තුළින් සංකල්පීයකරණයෙන් අඛණ්ඩ ප්‍රවාහයක් සහතික කිරීමයි. ගොඩනගා ඇති වස්තුවට අඛණ්ඩතාව ලබා දෙන මෙහෙයුම් පරිසරයක; එය ගොඩනැගිල්ලක්, පාලමක්, කාර්මික කම්හලක් හෝ වනාන්තරයේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් වේවා. අභ්‍යන්තරව මෙම සියලු වස්තූන් සෑදී ඇත්තේ ඒවායේ භෞතික, විදුලි, නෛතික, රැකියාව හෝ වෙළඳපල ජීවිතය ගෙන යන ලිපිගොනු වලින් වන අතර, මේවා සමස්තයක් වශයෙන් විකිරණශිලි පමණක් වන අතර අවසානයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයකට උනන්දුවක් දක්වයි.

මේ සඳහා උදාහරණයක් ලෙස «ඒකාබද්ධ පරිසරය», es interesante el planteamiento al que aspira la evolución de las soluciones CONNECT Edition, donde el fabricante ha anunciado su apagón de aplicaciones existentes entre 2019 y 2021, pasando de múltiples (bastantes) soluciones a pocas con las que se hacen los grandes procesos de este ciclo.  Para ello, ha materializado el valor de las últimas adquisiciones, trasladándolo al usuario con una solución que por ahora solo hemos podido vislumbrar en los recientes eventos de Singapur y Londres.

Si bien hay otros proveedores de soluciones para Geo-Ingeniería apostando por este objetivo, en este análisis del editor de este sitio nos referimos a Bentley Systems, cuya edición CONNECT constituye esa combinación de la tendencia liviana de aplicaciones con lógica web, con actualizaciones automáticas con la simplicidad de JavaScript (I-model.js) y la robustez de un cliente de escritorio que seguirá siendo Microstation.  En esta etapa, con un enfoque apertura al OpenSource que antes vimos muy sesgado; conectado a soluciones integradas para los principales profesionales del macroproceso, al que todavía no se le bautiza un nombre, y al que Geofumadas ha venido llamando භූ ඉංජිනේරු.

බෙන්ට්ලිගේ ඔට්ටුව කුමක්ද?

Como línea prioritaria, ya lo hemos dicho, soluciones integrales.  Buscando agregar valor a los usuarios como resultado de las inversiones realizadas en la adquisición y desarrollo herramientas recientes –නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම, අවසාන පරිශීලකයා සඳහා ක්‍රියාවලි ඒකාබද්ධ කිරීම-.  De manera curiosa, ya no vemos soluciones en la nueva serie CONNECT que suenan a términos como «Topografía (Siteworks/geopack)», entendido como un simple medio para un fin; puesto que nadie hace un DTM para pintarlo bonito y colgarlo en la pared; todo modelado del terreno va porque se espera desarrollar sobre el una infraestructura o un desarrollo urbano/ambiental.

එවිට බෙන්ට්ලි සිස්ටම්ස් හි උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන් සමඟ අනුපූරක ඒකාබද්ධතාවයක් ඇත Topcon ක්ෂේත්රයේ ආකෘති අල්ලා ගැනීම සහ නැවත සිතා බැලීම අවසානයේ; මයික්රොසොෆ්ට් එමඟින් Azure සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, වැඩ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම -විනෝදාස්වාදයක් නැත- හොලෝ-ලෙන්ස් 2 වැනි කඩාකප්පල්කාරී විසඳුම් සහ බිංහි භූ ස්ථානගත කිරීම සමඟ යමක් යථාර්ථය වැඩි දියුණු කිරීම; සීමන්ස් එය අන්තර්ජාලයේ -ඉතිරි සියල්ල– cosas y la masificación de los gemelos digitales priorizado en la ingeniería industrial.  Bentley apenas será el modelador del ciclo de vida de las infraestructuras –අඩු කිසිවක් නැත-.

මේ අනුව, පරිණාමය සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දී ඇති විසඳුම් හතර නම්:

මයික්‍රොස්ටේෂන් සම්බන්ධක සංස්කරණය

Esta seguirá siendo la herramienta genérica de modelado, con una interfaz más limpia, enseñanza asociada al uso de las herramientas y actualizaciones automáticas sin necesidad de re-instalaciones.  También con un enfoque de modelos, vendrá con anotaciones basadas en propiedades de los objetos, reportes más fáciles y visualización menos plana.  En cuanto a herramientas, se espera mayor parametrización de sólidos, georeferencia intrínseca y visualizaciones foto-realistas.  Por último, en cuanto a potencial, se busca una gestión todavía más eficiente de ficheros de mayores tamaños potenciando más los 64 bits y con interacción con la nube.

මේ සියල්ල සමඟ, එය තවමත් ඇඳීම් වගුව වනු ඇත.  I-model.js රේඛාව ඔස්සේ API විවෘතව හා හබ්ස් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් DGN වෙත වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි.  Se espera que esto masifique el uso de soluciones verticales.

Por la forma como funciona el software de Bentley, cuyo fichero dgn y desarrollo es estable a largo plazo, será interesante ver cómo los usuarios fieles de manera gradual abrazan las soluciones evolucionadas.  Por supuesto, estará en función de los එකතු කළ අගයන් y los mecanismos de re-conversión de licencias que la empresa ofrezca a nivel de software como servicio.  Aunque, no nos extrañará, que muchos se mantendrán más allá del tiempo de soporte ofrecido, por lo que hemos visto hasta el día de hoy en los procesos que hemos implementado personalmente.  Esta configuración aplica para la generalidad de aplicaciones actuales donde se les ha definido una línea de tiempo para las herramientas legadas de la serie SELECT y abrir paso a la nueva serie denominada CONNECT.

  • V8, XM සහ 2004 වැනි SELECT ශ්‍රේණි වලට පෙර උරුම බලපත්‍ර තවදුරටත් සහාය නොදක්වයි.
  • SELECT හි පළමු අනුවාද වල බලපත්‍ර, 1 සහ 2 වලට ඇත 2019 ජූලි දක්වා සහාය.
  • SELECT Series හි මෑත සංස්කරණ වල බලපත්‍ර වලට 2021 ජනවාරි දක්වා සහාය ලැබේ.
  • CONNECT ශ්‍රේණියේ බලපත්‍රවලට ආධාරක බාධා කිරීම් නොමැත.

OpenRoads සම්බන්ධක සංස්කරණය

Esta será la solución para infraestructuras viales, con funcionalidades intrínsecas de topografía, modelado, y bajo un enfoque de ciclo de vida de objetos.  De allí la razón que Bentley agregara valor en adquisiciones recientes, como ejemplo la empresa que domina la rotulación de las vías en Estados Unidos; solo imaginemos un código de barra que contemple las características de ese activo asociadas a un expediente de diseño, construcción, mantenimiento, ampliación o demolición.

Un entorno integrado no se resuelve conectando datos.  Eso lo hace bien o mal una herramienta informática.  Es necesario la integración de procesos.

Se espera capacidades de vinculación con partes interesadas (personas), datos y flujos de trabajo; automatización de expediente de proyectos constructivos (presupuesto y programación de tiempos).  En cuanto a integración con el contexto, se espera una mejor adopción en tareas como la inspección y gestión de activos, que incluye evaluación de condiciones existentes, modelado de objetos as-built a partir de datos colectados en campo en forma de superficies tipo malla realista.  En cuanto a interoperabilidad la apuesta es ir más allá del modelo de datos, hacia los procesos para poder hablar un mismo idioma con Revit (de Autodesk), Tekla (de Trimble) entre otros.

Es claro, que muchas funcionalidades de esta solución vertical serán orientadas a móviles, al menos para lo que soporta por detrás ProjectWise / AssetWise pero deberán hablar con la solución de escritorio (Microstation).  OpenRoads plantea insistir en el cambio de paradigma de segmentación entre el topógrafo, constructor, diseñador y operador; pudiendo funcionar sobre un modelo de la vida real, con aplicación de cambios del diseño en tiempo real minimizando pasos, formularios y esas brechas que hemos vivido los que hemos desarrollado proyectos a kilómetros de distancia de la oficina, con 36 grados centígrados de temperatura y el estrés de estar desfasados por las inclemencias del tiempo.

බෙන්ට්ලි කැඳවා ඇති ඔට්ටුව සලකා බැලීමේදී දැවැන්ත අභියෝගයක් «පොදු ආකෘති නිර්මාණ පරිසරය«, en el que se aspira que un eje vial que conecta dos ciudades es un objeto vivo, que para un operador concesionario privado importa la conceptualización como modelo de negocio, pero que sus gemelos digitales son expedientes donde hay una realidad sobre las parcelas adyacentes a las que afecta o restringe el uso como servidumbre vial, que tiene un diseño geométrico asociado a tráfico y velocidades, así como una conformación física vinculada a un presupuesto de costos unitarios desagregado en materiales, mano de obra, equipo y sub-contratos.  Es parte del valor agregado de integrar con AssetWise adquisiciones recientes como Synchro, AlWorx y ContextCapture.  ¡Una lógica de master data management que quiero ver!

OpenBuildings සම්බන්ධක සංස්කරණය

Aquí veremos el gran esfuerzo por potencializar lo que ya hace AECOsim, como una solución completa para los arquitectos en ese flujo que permite conceptualización de volúmenes, espacios, funcionalidades, movilidad; así como para los ingenieros en aspectos de diseño de plomería, electricidad, sistemas de aires acondicionados, etc.  Adicionalmente, este diseño aspira incluir una integración acertada con los costos y programación para su ejecución (Synchro), incluyendo su modelado y seguimiento para la entrega del proyecto, para gestión Indoors como un activo y su inserción al entorno inmobiliario del interesado inicial en toda esta inversión.

Las funcionalidades propuestas se basan en la potencialización de la simplicidad del CAD hacia una estandarización BIM, con posibilidad de escalar desde diseños pequeños hasta infraestructuras complejas.  Es prometedora la oferta de cumplimiento con estándares IFC y ISM, lo que sería una gran oportunidad para sincronizar personas, datos y proyectos en una separación disciplinaria que facilite operación sencilla, como lo fue un proyecto bien planificado y organizado allá afuera antes que viniera el software.  Como en OpenRoads, OpenBuildings trae implícito el tema de topografía y modelado de entorno, pudiendo producir resultados fotorealistas sobre superficies provenientes de nubes de puntos y modelos fotogramétricos de captura continua.

හොඳම අවස්ථාවෙහිදී, OpenBuildings පොදු පරිසරයක් තුළ, එහි සියලු යෙදවුම් සමඟ පෝසිලේන් ටයිල් එකක් ව්‍යුහගත කර ඇති බැවින් විස්තරයේ සංකීර්ණතාවයෙන් යුත් විසඳුමක් වනු ඇත, එසේම HVAC විශ්ලේෂණය (බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, වාතාශ්‍රය, ආලෝකකරණය ආදිය)

STAAD.Pro සම්බන්ධක සංස්කරණය

Separado de las soluciones para las otras ramas de ingeniería, está específicamente STAAD para los ingenieros estructurales.  Estamos claros, que esto es de los ingenieros civiles cuyo interés trasciende a hacer edificios residenciales.

මෙම අනුවාදය අන්තර්ජාතික කේත 90 කට වඩා වැඩි ගණනක් සහ ව්‍යුහාත්මක සැලසුම් අවශ්‍ය අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් වැඩ සඳහා ක්‍රියාකාරීත්වය සමඟ පැමිණීම වටී; එය භෞතික සැලසුම්, විශ්ලේෂණ සැලසුම් සහ ත්‍රිමාන ආකෘති නිර්මාණය අතර ප්‍රවාහය ඒකාබද්ධ කිරීම ද සපයයි; OpenBuildings මෙන්ම, එයට Revit, Tekla සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ මිනින්දෝරු - ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී - සිවිල් ඉංජිනේරු - යාන්ත්‍රික / විදුලි ඉංජිනේරු සම්බන්ධතාවය ඇතුළත් වන කාර්ය ප්‍රවාහ ඇතුළත් වේ.

ස්පර්ශ්‍ය ප්‍රති result ලයක් ලෙස, සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලීන්ට වඩා විශ්ලේෂණ වේලාවන් 200 වාරයක් දක්වා ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ, මන්ද එය ව්‍යුහාත්මක සැලසුම ස්වයංක්‍රීය කිරීමට අපහසු බැවින් එය මැකිලාවක් බවට පත් කරයි, නමුත් අනෙක් විෂයයන් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව සහ කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව විශාල ව්‍යාපෘති.

වෝටර්ජම්ස්

Finalmente, en estas 5 prioridades de la serie CONNECT, está el tema de Aguas.  Nos parece una apuesta totalmente acertada, considerando que el modelado, diseño y construcción no pueden estar desligados de este fenómeno que más allá de asociarse a desastres naturales conlleva un interés en el tema ambiental y recurso de alta valía en las próximas décadas.

Aquí se espera una mayor integración con lo geoespacial, priorizado sobre BingMaps y BingRoads (del socio estratégico Microsoft).  El tema de redes de agua Bentley ya lo hace bien, a nivel funcional, aunque con limitada capacidad visual, donde esperaríamos que se vuelva más atractivo; por supuesto si mejoran las funcionalidades de reportes e inmersión con el entorno topográfico/infraestructuras será genial.

අවසාන වශයෙන්


ඔහු මේ වසරේ සිංගප්පූරුවේ ජීවත්වීම දැකීම සතුටක් වනු ඇත, එහිදී ඔහු වැඩි දියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මෙම තර්කනයේ දැනටමත් අත්තිකාරම් ඇති ව්‍යාපෘති නිසැකවම පෙන්වනු ඇත. සම්බන්ධතාවය සංස්කරණය කරන්න de manera transversal.  Esto visto tanto para soluciones obvias como presupuesto, ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලිය ආකෘතිකරණය කිරීම, සඳහා ආකෘති නගර සහ තීර්යක් වන විට ඔවුන්ට නිශ්චිත පරිශීලකයෙකු නොමැති දේවල් අන්තර්ජාලය -දැන්-.  Lo que sí es seguro, es que pueden agregar mucho valor si se colocan de manera visionaria en la cadena de valor que va desde la gestión de la información hasta la gestión de la operación; refiriéndonos a esa cadena que para usuarios técnicos puede ser GIS - CAD - BIM - DigitalTwin - SmartCity නමුත් ක්‍රියාවලියක් යටතේ කාචය වේ අල්ලා ගැනීම - ආකෘති නිර්මාණය - සැලසුම් කිරීම - ඉදිකිරීම - මෙහෙයුම.

También será bueno ver la apuesta de los otros competidores que tienen una visión de conjunto.  Ya habrá tiempo de hablar de ellos.


Enhorabuena por esta apuesta por soluciones integrales, que es el mínimo que los usuarios esperan en materia de Geo-Ingeniería; cuyos intereses prioritarios son simples en la reducción de tiempos, reducción de costos y trazabilidad.  Por supuesto que esto lleva implícito que las soluciones permitan conectar equipos de personas, flujos de trabajo en la gestión completa del ciclo de los proyectos.

පිළිතුරක් තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.