සිද්ධි ලියාපදිංචිය

SPAR 3D එක්ස්පෝ සහ සමුළුව

බදාදා, Jun 3, 2020 - සිකුරාදා, Jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

ප්‍රමුඛ වෙළෙන්දා-උදාසීන සිදුවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු විය 3D සංවේදනය, සැකසීම සහ දෘශ්‍යකරණය SLAM, පැළඳිය හැකි උපකරණ, සංවේදක, විශාල දත්ත, AR / VR, මුද්‍රණ සහ ස්වයංක්‍රීය තාක්ෂණය ඇතුළු මෙවලම් සහ පද්ධති. 1,000 + සහායකයින් එක්රැස් වූ ප්‍රදර්ශනයේ 2,500 හි මුළු නියෝජිතයින්ගේ කොටසක් ලෙස. www.spar3d.com

සිද්ධි ස්ථානය

මැක්කෝමික් පෙදෙස
චිකාගෝ, IL

උත්සව ගාස්තු

නිදහස්